90% ของความเสียหายของเฟรมกั้น

เกิดขึ้นที่มุม

ระบบของ บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด มีตัวป้องกันเฟรมหลายแบบ ดังนี้

แสดงผล 3 รายการ