Long – Span Supported

Long – Span Supported เป็นระบบชั้นลอย ที่มีการออกแบบเพื่อให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยรวมเอาระบบชั้นวางสินค้าแบบ Long – Span เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ได้ชั้นลอยหลายชั้น ซึ่งชั้นวางสินค้าแบบ Long – Span ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มีพื้นมารองรับอยู่ระหว่างหรือรอบ ๆ ชั้นวางแต่ละชั้น

หมวดหมู่: